PROGRAMTEH
Last changes: July, 2023
PROGRAMTEH ©
Vibration Analysis Certification
ПРОГРАМТЕХ като партньор на Mobius Institute заедно с MIBoC предлагат обучение и сертификация. MIBoC (Mobius Institute Board of Certification) е акредитиран по ISO/IEC 17024 и ISO 18436 и предоставя световно признати сертификати за вибрационен анализ.
Процес на сертифициране
Съгласно стандартите на ISO , за да може едно лице (известно като „кандидат“) да бъде сертифицирано, има три основни изисквания: обучение, изпит и опит. Както и допълнително изискване – да е сертифицирано на по-ниско ниво.
Вибрационен анализ CAT-I
За да бъдете сертифицирани, трябва:
  • Завършен одобрен от MIBoC курс на обучение.
  • Постигнете 70% или повече на сертификационния изпит (Тест с 60 въпроса, продължителност 2 часа).
  • Имате шест (6) месеца практически опит в областта на вибрационния анализ, предоставено от независимо лице.
Сертификатът е валиден 5 години. След това се прави ре-сертифициране, което е документално без обучение и изпит.
Ако нямате опит, пак ще получите сертификат, но няма да бъдете официално сертифициран. Когато преминете необходимия опит, може да получите пълно сертифициране от MIBoC.
Вибрационен анализ CAT-II
За да бъдете сертифицирани, трябва:
  • Завършен одобрен от MIBoC курс на обучение.
  • Постигнете 70% или повече на сертификационния изпит (Тест с 100 въпроса, продължителност 3 часа).
  • Имате осемнадесет (18) месеца практически опит в областта на вибрационния анализ, предоставено от независимо лице.
Вибрационен анализ CAT-III
За да бъдете сертифицирани, трябва:
  • Завършен одобрен от MIBoC курс на обучение.
  • Постигнете 70% или повече на сертификационния изпит (Тест с 100 въпроса, продължителност 4 часа).
  • Имате тридесет и шест (36) месеца практически опит в областта на вибрационния анализ, предоставено от независимо лице.
Начало        Услуги          Продукти        Контакт         Ресурси        Сетификация
Сертификацията MIBoC е най-признатата сертификация, която съществува в световен мащаб. В допълнение, Mobius Institute е признат и за сертифициращ специалисти по вибрационен анализ практически: лица, които могат да вършат работата компетентно, а не само хора с добри умения и знания.
Останалите две световни сертифициращи органа - BINDT и Vibration Institute също са акредитирани съгласно ISO/IEC 17024, ISO 18436-1 и ISO 18436-2.
MIBoC признава сертифицирането и на двата сертифициращи органа.
BINDT и Vibration Institute също признават MIBoC сертификата.

Брошура за обучение и сертификация на вибродиагностик