Начало        Услуги          Продукти        Контакт         Ресурси
 • Прецесия на валовата линия ХXIII  Национална с международна конференция по безразрушителен контрол", юни 2008 г., гр. Созопол
 • Балансиране на енергийни турбини ХXIII  Национална с международна конференция по безразрушителен контрол", юни 2008 г., гр. Созопол
 • Оптимално разпределение на елементи на ротационни детайли ХXII  Национална с международна конференция по безразрушителен контрол", юни 2007 г., гр. Созопол
 • Идентификация на неизправности и дефекти с методите на виброакустичната диагностика "Седма национална конференция по диагностика на машини и съоръжения" , септември 2000г, гр. Варна
 • Вибрации предизвикани от грешки в монтажа на лагерите при конзолни вентилатори "Седма национална конференция по диагностика на машини и съоръжения" , септември 2000г, гр. Варна
 • Балансиране на ротационни машини в собственни лагери. Проблеми и решения "Седма национална конференция по диагностика на машини и съоръжения" , септември 2000г, гр. Варна
 • Двуканален спектрален аудио анализатор в реално време и неговото приложение при нискочестотната виброакустична диагностика ХV  Национална с международна конференция по безразрушителен контрол", юни 2000 г., гр. Созопол
 • Компютъризирана информационна система за радиографичен контрол и анализ ХV  Национална с международна конференция по безразрушителен контрол", юни 2000 г., гр. Созопол
 • Влияние на грешките от разцентровка при големи енергийни турбоагрегати върху вибрационното им състояние "Шестата национална конференция по диагностика на машини и съоръжения" , септември 1998г, гр. Варна
 • Пакет приложни програми в областта на вибродиагностиката "Петата националната конференция по диагностика на машини и съоръжения", септември 1996г, гр. Варна
 • Програмен продукт за снемане честотните характеристики при спиране и пускане на машините и индентификация на динамичните параметри "Петата националната конференция по диагностика на машини и съоръжения", септември 1996г, гр. Варна
PROGRAMTEH
Last changes: May, 2020
PROGRAMTEH ©