Начало        Услуги          Продукти        Контакт         Ресурси
1. Основи и описания
1.1. Описание
1.2. Термини и определения
1.3. Инструменти и методи
       Изисквания към измерителната система
       Себестойност на центровката
2. Центровка на машини
2.1. Цел.
2.2. Област на приложение.
2.3. Нормативни източници.
2.4. Изисквания към измерителните прибори и методите на измерване.
2.5. Безопасност
2.6. Предварителни стъпки
2.6.1. Време на извършване на центровката
2.6.2. Напрегнатост на тръбните връзки.
2.6.3. Полусъединители
2.6.4. Основа и фундамент
2.6.5. Деформация на корпуса - „мека пета”
2.6.6. Пластини
2.6.7. Биене в свободния край на вала.
2.6.8. Топлинни разширения.
2.6.9. Лагери.
2.6.10. Работни инструменти.
2.7. Преместване на механизмите.
2.8. Допустими нива на центровката.
2.9. Документиране
PROGRAMTEH
Last changes: May, 2020
PROGRAMTEH ©