PROGRAMTEH
Last changes: July, 2023
PROGRAMTEH ©
HIGH  QUALITY  VIBRATION  TEST  EQUIPMENT
Висококачествено оборудване за тестване на вибрации. Използвайки обширен и иновативен технически опит, предлагаме надеждно дългосрочно решение, за да отговори на вашите изисквания за изпитване. Всички системи отговарят на европейските стандарти CE с пълно тестване и сертифициране от TUV-SUD Product Service GmbH.
Control and vibration analysis from DynaTronic Corporation
Начало        Услуги          Продукти        Контакт         Ресурси        Сетификация