• Прецесия на валовата линия ХXIII  Национална с международна конференция по безразрушителен контрол", юни 2008 г., гр. Созопол
  • Балансиране на енергийни турбини ХXIII  Национална с международна конференция по безразрушителен контрол", юни 2008 г., гр. Созопол
  • Оптимално разпределение на елементи на ротационни детайли ХXII  Национална с международна конференция по безразрушителен контрол", юни 2007 г., гр. Созопол
  • Идентификация на неизправности и дефекти с методите на виброакустичната диагностика "Седма национална конференция по диагностика на машини и съоръжения" , септември 2000г, гр. Варна
  • Вибрации предизвикани от грешки в монтажа на лагерите при конзолни вентилатори "Седма национална конференция по диагностика на машини и съоръжения" , септември 2000г, гр. Варна
  • Балансиране на ротационни машини в собственни лагери. Проблеми и решения "Седма национална конференция по диагностика на машини и съоръжения" , септември 2000г, гр. Варна
  • Двуканален спектрален аудио анализатор в реално време и неговото приложение при нискочестотната виброакустична диагностика ХV  Национална с международна конференция по безразрушителен контрол", юни 2000 г., гр. Созопол
  • Компютъризирана информационна система за радиографичен контрол и анализ ХV  Национална с международна конференция по безразрушителен контрол", юни 2000 г., гр. Созопол
  • Влияние на грешките от разцентровка при големи енергийни турбоагрегати върху вибрационното им състояние "Шестата национална конференция по диагностика на машини и съоръжения" , септември 1998г, гр. Варна
  • Пакет приложни програми в областта на вибродиагностиката "Петата националната конференция по диагностика на машини и съоръжения", септември 1996г, гр. Варна
  • Програмен продукт за снемане честотните характеристики при спиране и пускане на машините и индентификация на динамичните параметри "Петата националната конференция по диагностика на машини и съоръжения", септември 1996г, гр. Варна
PROGRAMTEH
Last changes: July, 2023
PROGRAMTEH ©
Vibration Analysis Certification
Mobius Institute together with MIBoC provides globally recognized certificates for Vibration Analysis.
Mobius Institute Board of Certification (MIBoC) is ISO/IEC 17024 and ISO 18436-1 accredited.
Начало        Услуги          Продукти        Контакт         Ресурси        Сетификация