Ние работим за намаляване на разходите и подобряване на процесите чрез поддръжка базирана на състоянието; разработване и валидиране на вашите продукти; намаляване на вибрациите, шумовото замърсяване и подобряване на работата на оборудването. Имаме опитни експерти, налични и мобилни в цялата страна, за да ви съветват и намират решения на вашите проблеми.
Начало        Услуги          Продукти        Контакт         Ресурси        Сетификация
Във фирмата работят специалисти с голям опит в областта на техническата диагностика на ротационни машини в енергетиката  и химическата промишленост (индустриални и енергийни парни турбоагрегати, хидрогенератори, турбо- и центробежни компресори и помпи, големи бързоходни редуктори, бутални компресори и др.). Ние сме сертифицирани за извършване на услуги в областта на вибрационната диагностика.
Предлагаме продукти и услуги за техническа диагностика, вибродиагностика, балансиране на място на ротационни машини, балансиране на стенд, разработка на програмни продукти за техническа диагностика, инженерингови услуги и проучвания, конфигуриране, доставка и монтаж на системи и прибори за вибрационен  контрол и анализ. Ние обичаме това, което правим и правим това, което обичаме!
PROGRAMTEH
Last changes: July, 2023
PROGRAMTEH ©
Spider High Channel Count Vibration Controllers
Wireless Condition Monitoring System
CoCo-80X Dynamic Signal Analyzer
Laser Aligment Tools, vibration meters and analyzers
Accelerometers and Vibration Measuring Equipment
Speed Measurement Products, Tachometers, Stroboscopes, Recorders and Data Loggers..
Multiple Shaker Systems
Вибрации на машини и съоръжения
Балансиране на ротационни машини
Вибрации на предавани на човешкото тяло
GPS проследяване и анализ на вибрациите
Модален анализ нa конструкции
Акустични измервания и анализ
Вибрации на кораби
Вибрации на влакове
Вибрации на сгради
Сеизмични вибрации
HIGH QUALITY VIBRATION TEST EQUIPMENT
Dynamic Signal Analyzer; Modal Analysis
High Channel Count Vibration Controllers
Wireless Condition Monitoring System
Accelerometers and Vibration Measuring Equipment
Low Cost Laser Aligment Tools, vibration meters and analyzers
Vibration Monitoring and Protection, Turbine Supervisory, Seismic Monitor
Speed Sensors, Tachometers, Stroboscopes, Recorders and Data Loggers

Vibration Analysis Certification
Mobius Institute together with MIBoC provides globally recognized certificates for Vibration Analysis.
Mobius Institute Board of Certification (MIBoC) is ISO/IEC 17024 and ISO 18436-1 accredited.