Анализ на неизправностите
 • Спектрален анализ
 • Времеви анализ
 • Фазов анализ
 • Преходен анализ
 • Анализ на обвивката на сигнала
 • Дефекти на електродвигателя
 • Вибрации породени от аеродинамиката и хидродинамиката и потока
 • Анализ на орбити
 • Анализ на централната линия на вала
 • Дисбаланс, бой на вала, пукнатини, ексцентричност
 • Задирания, нестабилност
 • Резонанс и критични скорости
 • Турбо-машини
Начало        Услуги          Продукти        Контакт         Ресурси
РЕМОНТ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВИБРАЦИИ
Баланситане на място в собствени лагери
Прецизна центровка с лазерно-оптична апаратура

ДОСТАВКИ
Доставки на всякакъв вид апаратура за измервания и анализ на машини и съоръжения.

КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ
Проблеми свързани с подобряване на техническото състояние на машини и съоръжения.
Подбор, инсталация и поддръжка на системи за вибрационен контрол и анализ.
Обучение и консултации на специалисти в областта.


Изпитание и диагностика на оборудването
 • Ударно въздействие
 • Тест на принудително въздействие
 • Анализ на преходни процеси
 • Предавателни функции
 • Определяне на демпфирането
 • Взаимни фазови измервания, Функции на кохерентност
 • Работни колебателни форми
 • Модален анализ
Инжинерни изследвания по MKE. Статични и динамични, честотни, температурни и нелинейни анализи. Изследвания за умора и оптимизация на конструкциите.
PROGRAMTEH
Last changes: July, 2023
PROGRAMTEH ©
Начало        Услуги          Продукти        Контакт         Ресурси        Сетификация
Vibration Analysis Certification