• Съвместява възможностите на няколко различни прибора:  Динамичен анализатор на сигнали;  Непрекъснат записвач на данни;  Събирач на данни от машините;  Система за събиране и обработка на времеви данни;  Прибор за измерване и анализ на шум.
 • Обезпечава лабораторно качество на работата при преносимост, портативност и работа на място до машините
 • Голямо преимущество пред приборите работещи свързани с PC
 • Захранване с батерии, продължителна на работа на батериите. Без охлаждащ вентилатор, което премахва смущенията от ротиращи елементи.
 • Дълго време за непрекъснат запис. Може да се използва като стационарна апаратура.
 • Едновременно изпълнява динамичен запис на данни и анализ на сигнали в реално време
 • Уникална хардуерна технология с 130dB динамичен диапазон, без превключването на различни входни диапазони
 • Модерен интерфейс: Ethernet, SD Card, USB, Wireless, Headphone, Mic, Speakerphone.
 • ASAM-ODS формат: интегриран за ползване е международния формат на данните от измерванията
 • Пълен набор от функции за динамичен анализ на сигнали: FFT, FRF, преходни функции, хистограми, порядков анализ, октави, измерване и анализ на шум, граничен тест,  тест носеща синусоида, цифрови филтри в реално време ...
 • CSA: Configurable Signal Analysis - настройваем анализ на сигнали, подобно на LabView и MatLab, но използван на преносим прибор
 • Базов софтуерен пакет за визуализация на данните
 • Висока надеждност.
 • Високо производителен записвач на данни и анализатор на сигнали
 • 2 / 4 / 8 / 16 входни канали
 • Дискретизация на всички канали едновременно до 102.4 kHz
 • 24 bit A/D и D/A
 • 130 dB динамичен обхват
 • FFT с размерност 14 400
 • Портативен: тегло  1.7 kg с батериите
 • Продължителна работа: 9 часа!
 • Ethernet, USB, SD card и wireless интерфейс


 • динамичен анализатор на сигнали
 • непрекъснат записвач на данни
 • събирач на данни от машините
 • събиране и обработка на времеви данни
 • прибор за измерване и анализ на шум
CoCo
Spider
EDM

PROGRAMTEH
Dynamic Signal Analysis Advanced.pdf
Dynamic Signal Analysis Basics.pdf
CoCo80-TO-BG-10e.pdf (Bulgarian)
Last changes: July, 2023
PROGRAMTEH ©
Информация за стария модел анализатор. Не се поддържа вече!
Начало        Услуги          Продукти        Контакт         Ресурси        Сетификация